Formy platenia

Radi vidíte, koľko peňazí v skutočnosti vlastníte? Na to vám poslúži práve hotovosť. Niektorí ľudia platia ešte stále vždy len …