Zažite tantrickú masáž a nebudete ľutovať

Tantrická masáž Bratislavatantra, napriek jej rastúcej popularite, zostáva pre mnohých ľudí stále záhadou. V skutočnosti je to jedna z najviac relaxačných a liečivých procedúr, ktoré nám dnešný svet ponúka. Tradícia tantrických masáží siahajú stovky rokov dozadu, až do starovekej Ázie. Vychádza z hinduistických a budhistických kultúr a úzko súvisia s ich filozofiou týkajúcej sa sexuálnej energie a energetických kanálov. Podľa tantry hrá práve sexuálna energia kľúčovú úlohu v našom tele a je zodpovedná za stav našej životnej energie, ktorá má mimoriadny vplyv na mentálny a fyzický stav jedinca. Stres, obavy, trauma, napätie a rôzne komplexy – to všetko blokuje voľný tok sexuálnej energie po celom tele. Práve tento stav je príčinou vyčerpania, fyzických a duševných porúch a jednoducho nedostatku sily a ochoty žiť či celkového prežívania.

Tantrická masáž

Tantrická masáž je technika, ktorá stimuláciou čakier, takzvaných energetických centier v tele, odblokuje kanály toku sexuálnej energie, čím sa dostane do všetkých oblastí tela a spôsobí blaženosť a uvoľnenie podvedomého napätia. To všetko umožní jedincovi vnímať minulé, prítomné a budúce v pravej, čistej podstate.

Tantrická masáž

Tantrická masáž je občas zamieňaná za erotickú masáž, čo je však zlá domnienka mnohých ľudí. Zatiaľ čo účelom erotickej masáže je vybiť sexuálnu energiu, pri prvom ide o zabezpečenie jej voľného toku po tele, čím sa umožní hlboké sebapoznanie. V tomto prípade je zámerom nasmerovať sexuálnu energiu dovnútra, nie von do prostredia. Táto praktika poskytuje pocit hlbokej harmónie a naplnenia. Pri tantrickej masáži sa aktivujú všetky čakry, teda aj tie na intímnych miestach. Je však mimoriadne dôležité, aby si klient s masérom stanovili isté limity a hranice, ktoré musia byť rešpektované. Tantrická masáž spája fyzické-sexuálne ja s duchovným a spirituálnym spôsobom, aby sa klient zahĺbil sám do seba a tak sa aktivovala vnímavosť a introspekcia.